Informatie van de faculteiten

Elke faculteit heeft een contactpersoon die verantwoordelijk is voor internationale stages en exchange-programma's.  

Het is handig om op tijd na te gaan aan welke specifieke eisen je moet voldoen om op exchange of buitenlandstage te kunnen. De internationaliseringscoördinator van je faculteit kan je hierover informeren. Omdat de meeste buitenlandse studie- en stageperioden in de laatste fase van de studie plaatsvinden, is het verstandig om met je mentor, docent of professor die je tijdens je afstudeerfase begeleidt te overleggen. 

Hieronder vind je van iedere faculteit het mailadres van de internationaliseringscoördinator. 

Contactgegevens faculteiten
FaculteitMasteropleiding Mail

Industrial Engineering &

Innovation Sciences

Operations Management & Logistics IE
 Innovation Management  
 Human-Technology Interaction IS
 Innovation Sciences  
Mechanical Engineering Automotive Technology MW
 Mechanical Engineering  
 Systems & Control  
 Sustainable Energy Technology  
Applied PhysicsApplied Physics AP
 Science and Technology of Nuclear Fusion  
Built Environment  Architecture, Building and Planning   B
 Construction Management & Engineering  
Chemical Engineering and ChemistryMaster Chemical Engineering CEC
 Bachelor Scheikundige Technologie  
Electrical EngineeringElectrical Engineering EE
Mathematics and Computer ScienceBusiness Information Systems  MCS
 Computer Science and Engineering  
 Embedded Systems  
 Industrial and Applied Mathematics  
Biomedical EngineeringBiomedical Engineering BME
 Medical Engineering  
Industrial DesignMaster Industrial Design ID
 Bachelor Industrial Design