Pre-masterprogramma's

Je bent toelaatbaar tot een pre-master programma van de TU/e als je in het bezit bent van een passend Bachelor Diploma (van een Nederlandse HBO of WO). Daarnaast geldt dat je moet voldoen aan onze Engelse taalvaardigheidseisen en voor de meeste pre-master programma's een bepaald aantoonbaar niveau wiskunde dient te hebben. Zo ben je er zeker van dat je over voldoende kennis beschikt om een pre-master programma succesvol te kunnen afronden. Meer informatie over deze voorwaarden lees je hieronder. Informatie over de pre-master programma's per opleiding vind je in het linker menu.

WISKUNDE
Om met succes een TU/e pre-master programma af te kunnen ronden, heb je een gedegen kennis nodig van wiskunde B of T. Daarom dien je, wanneer je je aanmeldt voor een pre-master programma, te laten zien dat je (minimaal) beschikt over wiskundeniveau B of T op VWO-niveau.

Dit kun je als volgt doen:

TU/e toelatingstoets wiskunde voor pre-masters 
De TU/e toelatingstoets wiskunde voor pre-masters zal drie keer per jaar plaatsvinden: in maart/april, in mei/juni en in oktober/november. Je kunt zelf kiezen wanneer je de toets maakt. Haal je de toets niet, dan kun je ervoor kiezen om deel te nemen aan het volgende toetsmoment. Om deel te nemen aan de TU/e toelatingstoets wiskunde voor pre-masters, betaal je een bedrag van €80 per deelname. Klik hier om je aan te melden voor het eerstvolgende toetsmoment.

Toetsmoment

Dag

Datum

Tijdstip

Aanmelddeadline

Toetsmoment 1 2021

Zaterdag

24 april 2021

11.00-12.00 uur

24 maart 2021

Toetsmoment 2 2021

Woensdag

16 juni 2021

19.30-20.30 uur

16 mei 2021

Toetsmoment 3 2021

Woensdag

20 oktober 2021*

19.30-20.30 uur

20 september 2021

Toetsmoment 1 2022

Woensdag

9 maart 2022

19.30-20.30 uur

9 februari 2022

Toetsmoment 2 2022

Woensdag

18 mei 2022

19.30-20.30 uur

18 april 2022

Toetsmoment 3 2022

Woensdag

19 oktober 2022*

19.30-20.30 uur

19 september 2022

*Dit toetsmoment is bedoeld voor studenten die in februari of september van het volgende jaar willen starten met hun pre-master.

Wil je in september starten met een pre-master programma? Dan dien je vóór 1 september van dat jaar je toets (of je VWO certificaat Wiskunde B of Wiskunde T) te behalen om toegelaten te kunnen worden. Start je in februari? Dan dien je vóór 1 februari van dat jaar je toets te behalen. Je kunt niet starten met een pre-master programmaals je je toets niet hebt gehaald. Met andere woorden: het cijfer moet voor 1 september dan wel 1 februari bekend zijn.

Meer informatie over aanmelden en oefenen voor de wiskundetoets zal per mail worden gestuurd naar studenten die zich hebben aangemeld voor de premaster zodra deze informatie bekend is.

Uitzonderingen
Wil je je inschrijven voor een pre-master programmabij Bouwkunde of Industrial Design, dan gelden de voorwaarden voor wiskunde niet. Echter, omdat een gedegen kennis van wiskunde onmisbaar is voor het afronden van je Masteropleiding aan de TU/e, raden we je sterk aan om je wiskundekennis te testen voordat je aan een pre-master programma begint.

Wil je je inschrijven voor een pre-master programma Wiskunde? Dan gelden strengere voorwaarden. Neem contact op met de studentenadministratie van Wiskunde voor meer informatie.

ENGELS
Om succesvol deel te kunnen nemen aan een TU/e-programma, moet je Engels van een behoorlijk niveau zijn om de opleiding goed te kunnen volgen. Daarom dien je, wanneer je je aanmeldt voor een pre-master programma, te laten zien dat je (minimaal) beschikt over Engels VWO niveau.

Dit kun je als volgt doen:

Let op: met een behaalde HBO opleiding die volledig in het Engels is gevolgd, ben je niet uitgezonderd van het aantonen van je Engelse taalvaardigheid en dien je een toets met voldoende resultaat te overleggen.

Kosten
De kosten voor het verkrijgen van een certificaat Engels verschillen per instituut. Meer informatie kun je vinden op de TOEFL website, de IELTS website of bij het British Language Training Centre (BLTC). Denk in ieder geval aan een bedrag tussen €230 en €350.

Timing
Wil je in september starten met een pre-master programma? Dan dien je vóór 1 september van dat jaar je Engels certificaat te behalen om toegelaten te kunnen worden. Start je in februari? Dan dien je vóór 1 februari van dat jaar je Engels certificaat te behalen. Met andere woorden: het cijfer moet voor 1 september dan wel 1 februari bekend zijn. Je kunt zelf kiezen waar en wanneer je je certificaat wil halen. Kijk op bovenstaande websites voor de beschikbare data.

Tenslotte
De termijnen van 1 september en 1 februari zijn zogenaamde fatale termijnen. Wanneer op dat moment niet is aangetoond dat je voldoet aan de voorwaarden voor wiskunde en Engels, dan ben je niet toelaatbaar voor het pre-master programma. Je moet dan wachten tot het pre-master programma opnieuw start. Zorg er dus voor dat je tijdig aan de voorwaarden voldoet.

De voorwaarden zullen vanaf collegejaar 2020-2021 ook worden opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).