Pre-master Chemical and Process Technology

De faculteit Scheikundige Technologie biedt twee pre-master programma aan: Chemical and Process Technology (CPT) en Molecular Systems and Materials Chemistry (MSMC). Elk van deze pre-master programma's bereidt voor op de overeenkomstige afstudeerrichting binnen de masteropleiding Chemical Engineering. 

Pre-master programma CPT
OmschrijvingPlanningCodesp
Calculus variant BQ12WBB05
Thermodynamica voor pre-master studentenQ16A1S05
Voortgezette Calculus voor pre-master studentenQ26A2S02,5
Lineaire Algebra voor pre-master studentenQ26A6S02,5
Fysische Transportverschijnselen voor pre-master studentenQ2+Q36P1S05
ScheidingstechnologieQ36P2X05
Chemische ReactorkundeQ46P4X05
  Totaal30

Wil je je aanmelden voor het CPT pre-master programma? Dan moet je voldoen aan de voorwaarden die gelden voor wiskunde en Engels.

Vakinformatie is terug te vinden op Osiris door de vakcode in te vullen bij activiteiten.

Studievoortgangseis

Schakelstudenten dienen het schakelprogramma van 30 studiepunten binnen één studiejaar te hebben afgerond.