Pre-master Molecular Systems and Materials Chemistry

De faculteit Scheikundige Technologie biedt twee pre-master programma's aan: Chemical and Process Technology (CPT) en Molecular Systems and Materials Chemistry (MSMC). Elk van deze pre-master programma's bereidt voor op de overeenkomstige afstudeerrichting binnen de masteropleiding Chemical Engineering. 

Pre-master programma MSMC
OmschrijvingPlanningCodesp
Calculus variant BQ12WBB05
Thermodynamica voor pre-master studentenQ16A1S05
Voortgezette Calculus voor pre-master studentenQ26A2S02,5
Lineaire Algebra en StatistiekQ26A6X05
Organische ChemieQ36M1X05
Inleiding Chemische Binding voor pre-master studentenQ36A4S02,5
Materiaalkunde voor pre-master studentenQ36M3S05
  Totaal30

Vakinformatie is terug te vinden op Osiris door de vakcode in te vullen bij activiteiten.

Het pre-master programma van de track MSMC kan worden afgerond in Q3, zodat eventueel in Q4 nog een start kan worden gemaakt in de Master Chemical Engineering (track MSMC).

Studievoortgangseis

Schakelstudenten dienen het schakelprogramma van 30 studiepunten binnen één studiejaar te hebben afgerond.

Daarnaast moet je voldoen aan de voorwaarden die gelden voor wiskunde en Engels.