Speciale voorzieningen voor een tentamen aanvragen

Je kunt tijdens je studie behoefte hebben aan extra ondersteuning. Bijvoorbeeld door een functiebeperking, chronische ziekte of door psychische klachten. Als je hiermee te maken hebt, kunnen wij je helpen om je studie succesvol te doorlopen. Bijvoorbeeld door je extra tijd toe te kennen voor het maken van een tentamen of door het gebruik van een laptop met voorleessoftware toe te staan.

Voor het eerst voorzieningen aanvragen

Het kost tijd om de juiste voorzieningen te regelen. Wil je een speciale voorziening voor de eerste keer aanvragen? Doe dit dan zo snel mogelijk na de start van je opleiding via studentcounselors@tue.nl. Je aanvraag dient in ieder geval 5 weken voor de start van de tentamenperiode bij ons binnen te zijn. 

Al toegekende voorzieningen aanvragen

Als je al speciale voorzieningen kreeg toegekend, dan verschilt het welke acties je nog moet ondernemen. Sommige faciliteiten worden ieder tentamen automatisch geregeld. Hiervoor hoef je geen extra actie te ondernemen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • 10 minuten extra tentamentijd per uur
 • Gebruik van oordoppen/koptelefoon
 • Diabetesvoorzieningen (glucosemeter, medicijnen, eten)
 • Tentamens in een groter lettertype/A3
 • Gebruik van woordenboek/rekenmachine
 • Dyslexiebrillen

Voorzieningen waarvoor actie van jou nodig is

Voorzieningen die niet hierboven genoemd zijn, worden niet automatisch iedere tentamenperiode toegekend. Je moet deze voorzieningen elke tentamenperiode (inclusief de interim tentamenperiode in augustus) opnieuw aanvragen.

Je kunt speciale voorzieningen aanvragen via dit formulier. De deadline voor het aanvragen van voorzieningen is 3 werkweken voorafgaand aan de tentamenperiode.

Voor het collegejaar 2022-2023 gelden de volgende deadlines:

 • Tentamenperiode Q1: 7 oktober 2022
 • Tentamenperiode Q2: 23 december 2022
 • Tentamenperiode Q3: 16 maart 2023
 • Tentamenperiode Q4: 2 juni 2023
 • Interim tentamenperiode: 21 juli 2023

Voorbeelden van voorzieningen die op aanvraag geregeld worden door de TU/e

 • Statafel/ergonomische stoel
 • Gebruik van laptop met spraaksoftware Kurzweil
 • Tentamenlocatie met minder prikkels
 • Individuele ruimte

Welke voorzieningen zijn al geregeld op de tentamenlocatie?

 • Gebruik van het toilet onder toezicht. Met uitzondering van de 15 minuten voor de start en voor het einde van het tentamen. Maak alleen gebruik van het toilet als het nodig is, omdat maar een student per keer het toilet mag bezoeken.
 • Je mag water meenemen en wat te eten (inclusief orale medicatie), maar je bureau moet zo leeg mogelijk zijn en mag geen belemmering vormen voor andere studenten.
 • Oordoppen van schuim.
 • Je mag je tas, jas en telefoon meenemen. Je jas kan over de stoel worden gehangen, je tas zet je onder je stoel. Je telefoon zet je uit en bewaar je in je tas. 
 • Volg in alle gevallen de instructies van de surveillanten op.