Regelingen, gedragscodes en richtlijnen

Hier vind je alle centrale regelingen en gedragscodes. Opleidingsspecifieke regelingen, zoals de onderwijs- en examenregeling van een opleiding (OER), vind je op de pagina's van de majors en de masteropleidingen.

Onderwijs- en examenregeling (OER)

In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over onderwijs en examinering. Er is een model-OER die voor iedereen geldt. Daarnaast heeft iedere opleiding een eigen OER, waarin informatie staat over de inhoud van een opleiding en de toetsing binnen de opleiding. Lees meer over de OER.

Studentenstatuut

In het studentenstatuut vind je de rechten en plichten van studenten en de TU/e. Het statuut bestaat uit twee delen, te weten een: 

  1. instellingsdeel dat voor de hele TU/e geldt  
  2. opleidingsdeel dat voor iedere opleiding verschillend is 

Dit opleidingsdeel vind je op de pagina’s van de majors en de masteropleidingen.

Bindend studieadvies

Bij de TU/e kennen we het bindend studieadvies (BSA). Aan het eind van je eerste studiejaar moet je een minimaal aantal studiepunten hebben om door te kunnen gaan met je studie. Vanwege de coronacrisis is de regeling rondom het BSA tijdelijk aangepast.

Harde knip

Dankzij de harde knip moet je eerst je bacheloropleiding of schakelprogramma afronden, voordat je je kunt inschrijven voor een masteropleiding aan de TU/e. Op landelijk niveau vindt nu overleg plaats over een mogelijke versoepeling van de harde knip in 2021-22. Zodra er meer duidelijkheid is, kun je dat hier lezen.  

Regelingen en afspraken

Binnen de TU/e hebben we verschillende afspraken vastgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld over de manier waarop we met elkaar omgaan. Maar ook hoe je een klacht of bezwaar kunt indienen en wat je rechten en plichten zijn. Documenten die voor jou als student relevant zijn, vind je op de pagina Regelingen en richtlijnen.