Inschrijving op of na 1 februari

Soms komt het voor dat studenten zich in de loop van het collegejaar pas inschrijven voor een opleiding aan de TU/e. Denk hierbij aan overstappers van een andere universiteit of hogeschool.

Let dan op i.v.m. het bsa! Wanneer je je op of na 1 februari van het betreffende studiejaar inschrijft, dan wordt je bsa met een jaar uitgesteld. De TU/e is van mening dat je dan te kort studeert (maximaal één semester) om een bsa na afloop van dat eerste studiejaar af te geven.