Aanvraagprocedure

Het aanvragen van een bestuursbeurs gaat via Osiris. Hiervoor word je begin juni 2023 uitgenodigd door de studentendecaan, wanneer deze de namen van beursgerechtigde studenten heeft doorgekregen van de Koepels van studentenverenigingen. Alle aanvragen moeten vóór 1 juli 2023 zijn ingediend.

Nadat je je aanvraag in Osiris hebt gedaan en deze compleet is, wordt gecontroleerd of je aan de voorwaarden voor het krijgen van een bestuursbeurs voldoet. Ook wordt gecontroleerd of jouw vereniging niet over het totaal voor die vereniging beschikbare aantal maanden heen gaat.

Toekenning en uitbetaling

Wanneer je in juli aan de voorwaarden voldoet, dan wordt de bestuursbeurs in juli/augustus in zijn geheel uitbetaald. Je krijgt dan ook een toekenningsmail. Is dan duidelijk dat je niet voldoet aan de voorwaarde dat je een inschrijving in het 2e jaar van een bachelor hebt of een inschrijving in een master/pre-master dan krijg je een voornemen tot afwijzen van je aanvraag.

Bezwaar

Ben je het niet eens met het voornemen tot afwijzen van je aanvraag door de studentendecaan  dan kun je binnen twee weken reageren op dit voornemen. Daarna wordt het besluit genomen. Reageer je niet dan wordt het voornemen na twee weken een besluit. Ben je het niet eens met het besluit, dan kun je binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken door indiening van een bezwaarschrift bij het College van Bestuur. Je kunt het bezwaarschrift indienen via het digitale klachtenformulier op de website:

https://studiegids.tue.nl/organisatie/regelingen-en-gedragscodes/klachten-en-geschillen/