BCA verklaring

Als aan jou een bestuursbeurs wordt toegekend, ontvang je van de TU/e ook automatisch een BCA verklaring.

Deze verklaring van Buiten Curriculaire Activiteiten vermeldt welke functie je uitgeoefend hebt en in welke periode dit was. Met deze verklaring kun je aantonen dat je de functie daadwerkelijk uitgeoefend hebt en dat deze functie door de TU/e is erkend met een bestuursbeurs.

Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor een bestuursbeurs, kun je helaas ook geen BCA verklaring krijgen. Uiteraard kun je wel vragen of het bestuur van je vereniging een soortgelijke verklaring voor je wil maken. Op die manier kun je nog steeds aantonen dat je de functie daadwerkelijk hebt uitgeoefend.