Aanvraagprocedure

 1. Het aanvragen van een bestuursbeurs gaat via een digitaal aanvraagformulier in Osiris. Je krijgt begin juni 2023 van de studentendecaaneen uitnodiging in Osiris om het aanvraagformulier in te vullen.  De studentendecaan nodigt de studenten uit op basis van een lijst met namen die de Koepels van studentenverenigingen hebben doorgegeven. De deadline voor het indienen van de digitale aanvraag is 1 juli 2023.
 2. Het aanvragen van een toelage vanwege lidmaatschap universiteitsraad/Faculteitsraad/Opleidingscommissie gaat via Osiris. Hiervoor kun je een mail sturen naar de studentendecanen: Studentcounselors@tue.nl
 3. Voor de overige aanvragen dien je eerst een afspraak te maken met een studentendecaan. Deze zal dan beoordelen of je in aanmerking komt voor een toelage. Als dat het geval is krijg je via Osiris een uitnodiging om een digitaal aanvraagformulier in te vullen.
 4. Bij alle aanvragen moet je bewijsstukken aanleveren. Lees hier welk bewijs voor welke omstandigheid nodig is. Voor een toptalent is dat een verklaring van de TU/e commissie duale carrière dat de student een ‘toptalentstatus’ heeft.
 5. Voor het indienen van de aanvraag geldt een deadline die verschilt per omstandigheid:
  • (Chronische) ziekte, functiebeperking, zwangerschap, bijzondere familie omstandigheden, onvoldoende studeerbare opleiding: 1 januari van het studiejaar volgend op het studiejaar waarin de bijzondere omstandigheden zich hebben voorgedaan.
  • Lidmaatschap opleidingscommissie/faculteitsraad/universiteitsraad: binnen 2 maanden na afloop van ieder lidmaatschap/zittingstermijn. De zittingstermijn is één jaar.
  • Toptalent: 1 januari van het studiejaar volgend op het studiejaar waarin de vertraging door de duale carrière zich heeft voorgedaan.

De studentendecanen behandelen namens het College van Bestuur alle aanvragen en nemen binnen acht weken na het indienen van een aanvraag een beslissing. Van de beslissing word je schriftelijk op de hoogte gebracht.