Studiefinanciering

Bij studievertraging door een functiebeperking kun je aanspraak maken op aanvullende voorzieningen wat betreft de studiefinanciering. Dit is in de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF 2000) geregeld. DUO is de uitvoeringsinstantie waar deze voorzieningen moeten worden aangevraagd. De studentendecaan moet je aanvraag voor een voorziening ondersteunen. Maak daarom altijd eerst een afspraak met een studentendecaan als je denkt in aanmerking te komen voor een voorziening studiefinanciering van DUO. Meer informatie met betrekking tot de mogelijkheden kun je op de DUO-website lezen.