Science Education and Communication

Track lerarenopleiding

 

Een goede leraar heeft grondige kennis van zijn/haar vak en kan jonge mensen door zijn/haar onderwijs voor dat vak enthousiast maken. Als leraar heb je daarnaast een breed takenpakket. Je geeft les, begeleidt leerlingen, je werkt met collega’s in vakteams en je draagt bij aan de ontwikkeling van de school. Een leraar die werkt in de hoogste klassen van het havo en vwo moet zelf ook klasse zijn!

Omdat het leraarsvak hoge eisen stelt, biedt de Eindhoven School of Education (ESoE) een educatieve master Science Education and Communication aan die een stevige vakinhoudelijke kennis combineert met een grondige voorbereiding op het functioneren als eerstegraads leraar, dus in de bovenbouw van het havo en vwo. Dit programma is een samenwerking met alle vier de technische universiteiten in Nederland. Je ontvangt bij het diploma de bevoegdheid tot ‘leraar voorbereidend hoger onderwijs’ (kortweg ‘leraar VHO’), en dat wil zeggen dat je als leraar voor alle klassen van het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs bevoegd bent. 

Combineren?

Het is mogelijk om pakketten te volgen in combinatie met een bacheloropleiding of een andere masteropleiding. Kijk bij het kopje Combineren, Educatieve Minor en Educatieve Module voor meer informatie. 

Direct naar

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contact